اهمیت داستان و تاثیرات آن در زندگی
تلخ است که لبریز حقایق شده است
          زرد است که با درد موافق شده است
                         عاشـق نشـدی وگرنه می فـهمیدی
                                        پاییز بهاری‌ست که عاشق شده است
    میلاد عرفان پور

قسمت اول اضافه شد

به_توان_داستان
جهان نویسنده ، جهانی بدون محدودیت
جهان میل به بی‌نظمی دارد. در چنین جهانی آشفتگی کاملا طبیعی بنظر می‌رسد. انسان به عنوان کوچکترین عضو این جهان در کهکشانی از بی‌نظمی‌ها  و آشفتگی‌ها قرار دارد و برای غلبه بر آن‌ها ،بهترین راه نوشتن است.
کاغذ سفید الهام بخش است. به آن نگاه کنید و شروع کنید به نوشتن. بدون محدودیت وارد جهان ذهن خود شوید. بله، اکنون شما نویسنده هستید.
فهرست